Verhuur zaal

Wegens reorganisatie wordt de zaal voor onbepaalde tijd niet verhuurd. Enkel lopende huurcontracten worden nog uitgevoerd.

Beschrijving zaal

 • Tafels en stoelen voor 75 personen
 • Servies en bestek voor 75 personen
 • Bar met drankenkoelkast, grote frigo, afwasbak, microgolfoven, vuur met vier kookplaten, koffiemachine, waterkoker
 • Muziekinstallatie
 • Tuin met tuinmeubelen
 • Verwarming met gasradiatoren
 • Twee toiletten, waarvan één voor gehandicapten
 • Beperkte parkeerplaats op het terrein voor zeven of acht auto's

Verhuur voor lezingen, vergaderingen en cursussen

Voor lezingen, vergaderingen en cursussen kan je de zaal huren aan 18 euro per dagdeel. Van 1 oktober tot 1 mei wordt er een energietoeslag aangerekend van 2 euro per dagdeel.

Vastgelegde dagdelen (wil je andere uren, dan moet je twee dagdelen betalen):
 • dagdeel voormiddag 8.00-13.00u
 • dagdeel namiddag 13.30-18.30u
 • dagdeel avond 19.00-1.00u

Voor lezingen, vergaderingen en cursussen mag enkel de drank die ter beschikking gesteld wordt in de zaal gebruikt worden. Ze worden verrekend aan de huurder aan de in de bar van het Centrum geafficheerde tarieven. Koffie, thee, fruitsap en wijn komen uit de Wereldwinkel.

 • Koffie, thee, frisdrank, fruitsap: 1,50 euro
 • Alcoholische dranken: tussen 2 en 2,50 euro

Indien er toch eigen drank wordt meegebracht (bijvoorbeeld bij een proeverij) wordt een stoprecht van 30 euro aangerekend.

Verhuur voor feesten, recepties, koffietafels

Voor feesten, recepties of koffietafels kan je de zaal huren voor twee of drie dagdelen aan 150 euro. Van 1 oktober tot 1 mei wordt er een energietoeslag aangerekend van 10 euro.

Voor feesten breng je zelf alle drank mee. Er is een grote frigo beschikbaar voor drank en eten. Ook handdoeken en vuilzakken zijn zelf mee te brengen. Vuil en leeggoed moeten terug meegenomen worden.

Wij verhuren de zaal niet voor fuiven of jongerenfeestjes.

Reglement verhuur zaal

download reglement

1. HUUROVEREENKOMST
1.1 Elke activiteit in de lokalen van het Centrum dient vooraf aangevraagd aan de verantwoordelijke.
1.2 Het gebruik moet vooraf vastgelegd worden in een schriftelijke huurovereenkomst, die slechts geldig is zodra een - door beide partijen ondertekend - exemplaar in het bezit is van de verhuurder.
1.3 De huurovereenkomst is pas definitief na betaling van de huurprijs.
1.4 Zowel de naam van de hurende vereniging als die van haar afgevaardigde moeten aan de verantwoordelijke meegedeeld worden en opgenomen in de huurovereenkomst.
1.5 De huurder is verplicht de aard van elke afzonderlijke door hem georganiseerde activiteit bekend te maken.
1.6 De huurder houdt zich aan de volgende uurregeling, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de huurovereenkomst:

 • dagdeel voormiddag 8.00-13.00u
 • dagdeel namiddag 13.30-18.30u
 • dagdeel avond 19.00-1.00u

1.7 De huurder houdt zich aan de instructies inzake zaalschikking en huur/gebruik van materiaal.
1.8 Alle materiële tekortkomingen (materiaal en inrichting) dienen zo snel mogelijk gemeld aan de verantwoordelijke.
1.9 Afhalen en terugbrengen van materiaal en sleutels dienen te gebeuren op de vooraf afgesproken wijze en tijdstippen.
1.10 Vanaf 22u gelden de beperkingen van het geluidsniveau, zoals vastgesteld in het gemeentelijk reglement van Herent.
1.11 Er mogen maximaal 75 personen in de zaal van het Centrum aanwezig zijn.
1.12 In de zaal van het Centrum geldt een absoluut rookverbod.
1.13 Men mag gebruik maken van het plein vlak voor en het grasveld achter het Centrum. Het erf van de aanpalende woning (‘Toreke’) is niet toegankelijk.
1.14 Een discobar gebruiken is niet toegelaten.
1.15 Er zijn geen dieren toegelaten in de zaal van het Centrum.

2. ANNULATIES
Bij opzegging van het contract dient de verhuurder zo snel mogelijk verwittigd te worden.
Bij opzegging van het huren voor een éénmalige activiteit wordt 10 euro aangerekend voor de administratieve kosten. De rest van de som wordt terugbetaald.
Bij het opzeggen van een reeks geldt het volgende:
Indien wordt opgezegd meer dan een maand vóór de aanvang van een reeks dan wordt er enkel 10 euro administratiekosten gerekend. De rest van de som wordt terugbetaald.
Indien wordt opgezegd minder dan 14 dagen vóór de aanvang van een reeks dan behoudt de verhuurder zich het recht voor 15 euro niet terug te betalen.

3. NIET-NALEVING VAN AFSPRAKEN
3.1 De verhuurder eigent zich het recht toe bij niet-naleving van de afspraken de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen of een schadevergoeding te eisen voor een bedrag gelijk aan 50% van de totale huurprijs.
3.2 Bij beschadiging, vernieling of abnormale bevuiling van de lokalen of hun infrastructuur, inclusief het audio-visueel materiaal, zullen de herstellings- en/of reinigingskosten doorgerekend worden aan de huurder.

4. AUTEURSRECHTEN
De auteursrechten (SABAM en de ‘Billijke Vergoeding’) vallen ten laste van de huurder.

5. GEBRUIK VAN DRANKEN
5.1 Voor lezingen, voordrachten, debatten en vergaderingen mag enkel de drank die ter beschikking gesteld wordt in de zaal gebruikt worden. Ze worden verrekend aan de huurder aan de in de bar van het Centrum geafficheerde tarieven. Indien er toch eigen drank wordt meegebracht (bijvoorbeeld bij een proeverij) wordt een stoprecht van 30 euro aangerekend.
5.2 Voor recepties, concerten, feesten, koffietafels en andere activiteiten worden de dranken door de huurder meegebracht.

6. TARIEVEN HUUR ZAAL
6.1 Voor lezingen, voordrachten, debatten, vergaderingen : 18 euro per dagdeel.
6.2 Voor recepties, concerten, feesten, koffietafels, enz: 150 euro voor 2 of 3 dagdelen.
6.3 Van 1 oktober tot 1 mei wordt er een energietoeslag gerekend.

7. VERLATEN VAN HET CENTRUM
7.1 Afsluiten van de thermostaten op de verwarmingsapparaten, conform de instructies van de verantwoordelijke.
7.2 Sluiten van alle ramen en deuren, ook de dakkoepels.
7.3 Doven van alle lichten.
7.4 Ordelijk achterlaten van tafels, stoelen en ander gebruikt materiaal.
7.5 Spoelen en afdrogen van de glazen en netjes achterlaten van de bar.
7.6 Netjes achterlaten van zaal en toiletten bij lezingen, voordrachten, debatten en vergaderingen.
7.7 Bij recepties, concerten, feesten en koffietafels wordt verwacht dat het Centrum volledig opgeruimd en gepoetst wordt.
7.8 Bij recepties, concerten, feesten en banketten wordt afval door de huurder meegenomen. In geen geval wordt afval achtergelaten in het Centrum.

8. PRIVACY BUITEN
8.1 In geen geval mogen de bewoners van het ‘Toreke’ (aanpalende woning rechts) hinder ondervinden van de activiteiten in het Centrum.
8.2 Bij problemen uitsluitend contact opnemen met de verantwoordelijke.
8.3 De parkeergelegenheid op het terrein van het Centrum is beperkt. De huurder/gebruiker van het Centrum kan best de genodigden op de hoogte brengen van andere parkeergelegenheden in de buurt: op de Omleiding of in de Weggevoerdenstraat. De aansluitende eigendom van het ‘Toreke’ dient alleszins vrij te blijven en mag niet als parkeerruimte gebruikt worden.
8.4 Het poortje in de tuin dient dicht te blijven en mag enkel gebruikt worden als nooduitgang.
8.5 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade op het terrein, veroorzaakt aan derden door huurder/gebruiker van het Centrum.

Gewijzigd en goedgekeurd door de Beheerraad in november 2015.